2021 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

22 Ocak 2021

Van Ticaret İl Müdürlüğümüzce,  09/07/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri  ile Yönetmeliğin 15 ila 21’inci maddeleri uyarınca,   ilimizde ikamet eden veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, İlimiz genelinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulmuştur. 

Bilirkişi sicil ve listesine kayıt amacıyla İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, ilanda belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilmiştir. Bu Duyuru, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 18.nci Maddesinin  5.nci fıkrası gereği ilan edilen Bilirkişi Sicil Listesi TEBLİĞ yerine geçmektedir.
 2021 YILI  TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ İÇİN tıklayınız.
https://van.ticaret.gov.tr/data/5ffd989113b876081882a306/BİLİRKİŞİ LİSTESİ.docx


Listeye giren başvuru sahipleri tarafından, aşağıdaki linkte yer alan yemin metninin hazırlanarak İl Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.
 https://van.ticaret.gov.tr/data/5ffd989113b876081882a306/Yemin Metni için Tıklayınız .docx